Khí hậu và khí tượng đại cương


Chương 1 : Khái niệm cơ bản về khí hậu và khí tượng
Khí hậu, khí tượng, khí quyển, thời tiết, cơ bản về khí hậu, khí tượng
Chương 2 : Không khí và khí quyển
Không khí, khí quyển, trạng thái khí quyển, thành phần không khí và khí quyển
Chương 3: Bức xạ khí quyển
Bức xạ khí quyển, bực xạ, cân bằng nhiệt

Chương 4: Chế độ nhiệt của khí quyển
Nhiệt độ không khí, nhiệt độ khí quyển
Chương 5Chế độ nhiệt của khí quyển
Nhiệt độ không khí, nhiệt độ khí quyển
Chương 6: Trường gió và trường áp
Trường gió, trường áp, hệ thống khí áp, dao động của khí áp, gradien khí áp ngang, gió địa chuyên, gió gradien, gió nhiệt, định luật khí áp của gió
Chương 7: Hoàn lưu khí quyển
Hoàn lưu khí quyển, đới khí áp, đới gió mặt đất, front khí hậu học
Chương 8: Khí hậu và phân vùng trái đất
Khí hâu, phân vùng khí hậu, các nhân tố của khí hậu
Chương 9: Biến đổi khí hậu
Biến đổi khí hậu, nguyên nhân của biến đổi khí hậu, sự nóng lên của trái đất, cải tạo khí hậu.

Note: Các bạn muốn Download chương nào thì kích vào tên của trương đó. 
Share on :