Cơ sở dữ liệu GIS về đường phố Hà Nội

Cơ sở dữ liệu GIS về đường phố Hà Nội 


Hiện nay, rất nhiều đơn vị quản lý và kinh doanh có nhu cầu sử dụng  cơ sở dữ liệu ( CSDL) của thủ đô Hà Nội, đây là một trong những CSDL được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như quản lý giao thông, quản lý bán hàng, sử dụng cơ sở dữ liệu này sẽ có thể đem lại lợi ích hữu hiệu nhất cho các đơn vị và doanh nghiệp. VidaGIS hiện tại  đã có CSDL đường phố Hà Nội tỉ lệ  1/7.500 được thiết kế và lưu trữ ở nhiều định dạng phổ biến như shapefile, geodatabase. Ngoài ra CSDL còn được VidaGIS chuẩn hoá, kiểm tra hình học topology và cập nhật nhiều thuộc tính cần thiết, sử dụng hệ thống toạ độ VN 2000 cho CSDL, Ellipsoid WGS 84, phép chiếu UTM.
Thời gian cập nhật dữ liệu gần đây nhất vào năm 2006 và dựa trên phương pháp khảo sát và số hoá ảnh vệ tinh. CSDL đường phố Hà Nội bao gồm các lớp thông tin:
- Ranh giới hành chính đến cấp xã, phường (Administrative)
- Lớp giao thông, bao gồm các tuyến đường chính có thuộc tính, các tuyến đường giao thông đặc biệt. (Transportation)
- Các điểm dân cư đặc biệt như khách sạn, bệnh viện trường học, điểm đỗ giao thông, đại sứ quán... (PublicPlace)
- Lớp sử dụng đất thể hiện thảm thực vật trên, cây xanh...địa bàn TP Hà Nội (LandUse)
- Lớp địa chính thể hiện các khu dân cư, khu đất không có nhà dân. (Cadastral)
- Lớp thủy hệ, ao hồ, sông lớn trong TP (Hydrography)


Ảnh minh họa cơ sở dữ liệu Hà NộiSau đây là bảng thông tin mô tả thêm về dữ liệu
STT
Tên lớp thông tin
Số đối tượng
Định dạng
Kiểu hình học
Administrative
1.        
district
15
Shapefile
Polygon
2.        
districtbounds
454
Shapefile
Polyline
Cadastral
3.        
communebounds
3395
 Shapefile
Polyline
4.        
communename
124
 Shapefile
Point
5.        
importantbuilding
9439
 Shapefile
Polygon
Hydrography
6.        
riverlake
1316
 Shapefile
Polygon
LandUse
7.        
agriculture
404
 Shapefile
Polygon
8.        
buildingblock
1760
 Shapefile
Polygon
9.        
openspace
6265
 Shapefile
Polygon
10.    
tree
1750
 Shapefile
Polygon
PublicPlace
11.    
hotel_school_hospital
136
 Shapefile
Point
12.    
office
118
 Shapefile
Point
13.    
placename
753
 Shapefile
Point
14.    
station
48
 Shapefile
Point
Transportation
15.    
bridge
255
 Shapefile
Polyline
16.    
HN_Streets
6766
 Shapefile
Polyline
17.    
railway
101
 Shapefile
Polyline
18.    
road
79
 Shapefile
Polygon
19.    
roadname
452
 Shapefile
Point
20.    
roadoutline
4416
 Shapefile
Polyline
 

Share on :