BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU DIỄN BIẾN VÀ CÁC CHÍNH SÁCH THÍCH ỨNG GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG


       Biến đổi khí hậu trở nên rõ ràng, có ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế xã hội của con người cũng như hệ sinh thái trên phạm vi toàn cầu. Công tác nghiên cứu quy mô toàn cầu cũng đã được triển khai từ đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX cùng với nhiều bài báo xuất hiện trên các tạp chí khoa học uy tín. Tổ chức nghiên cứu liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) thuộc Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) và Chương trình môi trường của Liên Hiệp Quốc (UNEP) đã được thành lập, thu hút sự tham gia của hàng ngàn nhà khoa học và các nhà quản lý. Nhiều hội thảo và báo cáo đã được tổ chức và công bố. Hội nghị quốc tế do Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Jio de Janero năm 1992  đã thông qua một hiệp định khung và một chương trình hành động quốc tế nhằm cứu vãn tình trạng xấu đi nhanh chóng của bầu khí quyển trái đất (được coi là nguyên nhân chủ yếu của sự gia tăng biến đổi khí hậu và thiên tai). Nghị định thư quốc tế Kyoto (1997) đã được thông qua. Đến đầu tháng 2/2005, Nghị định thư đã được nguyên thủ 165 quốc gia phê chuẩn và bắt đầu có hiệu lực từ 10/2/2005. Việt Nam phê chuẩn Nghị định thư Kyoto ngày 25/9/2005. Mới đây, hội nghị lần thứ 12 của 159 nước tham gia hiệp định khung về khí hậu đã được Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Nairobi, thủ đô Kenya. Bộ phim tài liệu đề cập đến vấn đề này “An Inconvenient Truth” được giải Oscar gần đây minh chứng cho sự quan tâm của thế giới cũng như ở Mỹ đến biến đổi khí hậu.

Tài liệu: Download
Share on :