Bản Đồ vùng Sản phẩm GI Của VN

Bản đồ phân vùng sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý của Việt Nam
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý và tên gọi xuất xứ sản phẩm nông sản đang được xem là một hướng đi có hiệu quả nhằm bảo vệ tên tuổi và nâng cao giá trị cho hàng Việt Nam. Đến nay, Việt Nam đã có nhiều sản phẩm được bảo hộ tên gọi xuất xứ và tên gọi địa lý chi tiết cụ thể về các sản phẩm xin mời các bạn xem cụ thể tại đây: Read more...

Share on :