Phần Mềm Goole map

Phần mềm rất hữu ích cho hệ điều hành Symbian S60. Tùy thuộc đời máy khi cài phần mềm này, với máy không có 3G khi cài goole map sẽ tìm điểm trên bản đồ qua GPRS, xem bản đồ phóng to thu nhỏ nhìn rất rõ. với các máy có 3G thì sẽ định vị được điểm đang đứng, dẫn đường... nếu máy có Wirelesss chất lượng bản đồ sẽ tốt hơn khi sục thẳng vào goole. Để sử dụng phần mêm các bạn download tại đây (đã crack).
Phần mềm: Download
Share on :