Nguyên Lý Hoạt Động Của GPS

Sử dụng GPS thường xuyên nhưng không phải ai cũng hiểu được Tại sao khi GPS nhận được 3 vệ tinh trở lên lại định vị được điểm và tọa độ điểm ta đang đứng. Phần tài liệu đi kèm sẽ giải thích điều đó và giúp hiểu rõ nguyên lý hoạt động của máy GPS.
Tài liệu: Download
Share on :