Global Mapper 10.0

 

Global Mapper không chỉ là một trình xem các tập hợp dữ liệu vector, độ cao hay định dạng thô phổ biến. Ứng dụng còn giúp chuyển đổi, chỉnh sửa, in ấn, theo dấu GPS cũng như cho phép bạn tận dụng tối đa chức năng GIS trên các tập hợp dữ liệu trong một gói phần mềm dễ dùng với chi phí thấp.

Global Mapper cũng bao gồm khả năng truy xuất trực tiếp cùng lúc nhiều nguồn hình ảnh, các bản đồ địa hình, cùng các dữ liệu địa chấn chia vạch. Cho phép truy xuất cả các hình ảnh màu độ phân giải cao từ DigitalGlobe (truy xuất miễn phí hình kèm thủy ấn) cũng như truy xuất toàn bộ cơ sở dữ liệu TerraServer-USA gồm các hình ảnh và bản đồ địa chấn từ vệ tinh USGS hoàn toàn miễn phí.

Global Mapper cũng có khả năng truy xuất dễ dàng các nguồn dữ liệu WMS, bao gồm khả năng truy xuất tích hợp tới các dữ liệu độ cao cùng các hình ảnh màu toàn thế giới, đồng thời xem dữ liệu độ cao trong không gian 3 chiều thực với bất kì ảnh thô và dữ liệu vector nhập vào bên trên.
Share on :