Giới Thiệu

https://lh3.googleusercontent.com/-n1DR6m1Qtco/T3KdapVylPI/AAAAAAAABSY/_8r4kknwrSo/w500-h219-k/BieuTuong.png

CLIMATEGIS

     - Mục đích trao đổi thông tin, kinh nghiện về các lĩnh vực trong nghiên cứu khoa học, một cầu nối để cùng trao đổi, học tập, cập nhật thông tin.
     - Các lĩnh vực đặc biệt quan tâm: GIS, GIS Database, Remote Sensing, Environmental, Climate change, Soil, Global Warming, GPS, Biodiversity...
     - Trang web được ra đời dựa trên nguyên tắc chia sẻ bình đẳng. Các bài viết các bạn có thể lấy mà không phải xin phép tác giả nhưng phải trích dẫn nguồn đầy đủ.
     - Mục tiêu Webside hướng tới:
       + Cung cấp tài liệu trong nghiên cứu khoa học
       + Cung cấp và giới thiệu các phần mềm ứng dụng hay
       + Giới thiệu về công nghệ mới
       + Lựa chọn các bài viết hay về các lĩnh vực web quan tâm
       + Trao đổi, học tập cùng cộng đồng
       + Hướng tới phát triển bề vững của nước nhà
     - Rất mong muốn các bạn sẽ ghé thăm trang thông tin và chia sẻ kinh nghiệm của mình với mọi người.
Share on :