Hướng Dẫn sử dụng GPSMAP 76S

Khả năng chống nước đạt theo chuẩn IEC 529 IPX7 , Xác định chính xác kinh độ vĩ độ, độ cao so với mặt nước biển và tính diện tích. Máy định vị GPS MAP 76S được sử dụng rộng rãi trong những công việc đo đạc, khảo sát trong lĩnh vực Quân sự, nông lâm nghiệp, kiểm lâm, viễn thông, điện lực, môi trường ....
Để hiểu và sử dụng GPSMAP 76S  một cách hiệu quả xin mời download tài liệu đính kèm sau.
Share on :