DÂY LƯNG & VÍ DA CHẤT LƯỢNG CAO THƯƠNG HIỆU H2


HƯỚNG DẪN DỬ DỤNG GPS GRAMIN 12XL

Việc sử dụng GPS rất cần thiết cho điều tra thực địa, nhưng sử dụng được GPS một cách hiệu quả là một vấn đề. Để trợ giúp các bạn trong sử dụng máy GPS tôi xin cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng các chức năng của máy GPS Gramin 12XL (Bản tiếng việt và bản English). Các máy GPS đời cao ngoài chức năng như máy Gramin 12XL còn có nhiều chức năng khác nhưng về cơ bản các chức năng và sử dụng gần giống máy Gramin 12XL.

Bản quyền © Climate GIS, Chịu trách nhiệm xuất bản: Trần Văn Toàn, Mail: climategis@gmail.com, Hotline: +84 979 91 6482