Design Bản đồ trên Mapinfo

Design một bản đồ trong Mapinfo là việc rất quan trọng trong quá trình biên tập. Để có bản đồ đẹp và mọi thông tin được trình bầy một cách hợp lý đòi hỏi người Design sử dụng tốt phần mềm Mapinfo và có cái nhìn bao quát. Để giúp các bạn trong quá trình Design xin cung cấp tài liệu hướng dẫn Design bản đồ.
Tài Liệu: Download
Share on :