DÂY LƯNG & VÍ DA CHẤT LƯỢNG CAO THƯƠNG HIỆU H2


TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

 TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN AN NINH LƯƠNG THỰC QUỐC
Trong những năm gần đây điều kiện thời tiết nước ta có rất nhiều biến động và thay đổi lớn. Biểu hiện của trình trạng này là nhiệt độ tăng, nước biển dâng, còn các con sông khô cạn vào mùa khô, lũ quét... những tình trạng đó ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp dẫn đến ảnh hưởng đến chính sách an ninh lương thực quốc gia. Xin giới thiệu báo cáo biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến an ninh lương thực quốc gia...
tài liệu

Bản quyền © Climate GIS, Chịu trách nhiệm xuất bản: Trần Văn Toàn, Mail: climategis@gmail.com, Hotline: +84 979 91 6482