Gis database and Environmental

Môi trường là vấn đề đang được rất quan tâm. Trong công nghệ môi trường thì GIS rất được chú trọng vì đó là công cụ rất mạnh phục vụ cho các mục đính về nghiên cứu cũng như về quản lý môi trường. GIS với thế mạnh của mình kết hợp với ngành công nghệ thông tin đang phát triển rất mạnh đã đáp ứng rất tốt cho nghiên cứu khoa học. Với bài viết này tôi xin giới thiệu đến các bạn về những ứng dụng của GIS được áp dụng trong môi trường.

Tài liệu
Share on :