Ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng

Ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng ở ĐBSCL & Duyên Hải Miền Trung

Với diễn biến như hiện nay về biến đổi khí hậu toàn cầu và mực nước biển dâng, bài viết tác giả đề cập đến hững tác động lên MT tự nhiên và ảnh hưởng đến phát triển KH-XH của Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) và vùng Duyên Hải Miền Trung (DHMT) đồng thời đề ra những nhiệm vụ cần tiến hành trong lĩnh vực nghiên cứu triển khai, phát huy và đào tạo nguồn nhân lực, quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế nhằm ứng phó với tình hình hiện nay và đảm bảo phát triển bền vững của đất nước...

Tài liệu bạn download tại đây   Download
Share on :