Ứng dụng công nghệ Viễn Thám...

Ứng dụng công nghệ Viễn Thám vá GIS thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Thực tế cho thấy với công nghệ xây dựng bản đồ trước đây đã không phản ánh được hiện trạng sử dụng đất đang thay đổi nhanh chóng như hiện nay. Việc áp dụng công nghệ Viễn thám và GIS là hoàn toàn phù hợp và thực tế chứng minh điều đó qua các công trình nghiên cứu trên thế giới, công nghệ mới này cho ra bản đồ nhanh chóng phản ánh sự biến động sát với thực tế. Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ không phải là mới ,ở Việt Nam đang phát triển rất nhanh và mạnh mẽ. Xin giới thiệu đề tài khoa học Ứng dung công nghệ viễn thám và GIS xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất TP Hải Phòng...

Tài liệu
Share on :