Kịch bản biến đổi khí hậu...

Kịch bản biến đổi khí hậu nước biển dâng cho Việt Nam


Tác giả: Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Định dạng/ Dung lượng: PDF/ 13,8MB (34 trang)
Nguồn: Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường
Theo Công văn số 5319/VPCP-KTN ký ngày 05 tháng 8 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý cho Bộ Tài nguyên và Môi trường sử dụng các kịch bản biến đổi khí hậu do Bộ TN-MT trình Chính phủ xem xét ngày 10 tháng 7 năm 2009. Văn phòng Chính phủ giao cho Bộ TN-MT thông báo cho các Bộ, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu và tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về lĩnh vực này. Theo kịch bản, khí hậu trên tất cả các vùng của Việt Nam sẽ có nhiều biến đổi. Vào cuối thế kỷ 21, nhiệt độ trung bình năm của nước ta tăng khoảng 2,3 độ C; lượng mưa vào mùa mưa tăng, trong khi mưa vào mùa khô giảm; mực nước biển dâng khoảng 75 cm so với trung bình thời kỳ 1980 - 1999.
Share on :