Ứng dung Mapinfo...

 Ứng dung Mapinfo trong xây dựng bản đồ


Ngày nay sự phát triển khoa học kỹ thuất  kéo theo các ngành khác phát triển. Việc ứng dụng công nghệ GIS trong các lĩnh vực như Bảo vệ môi trường, quản sý tài nguyên, đánh giá biến động, xây dựng bản đồ, cảnh báo thảm họa lũ lut, cảnh báo sạt lở, cảnh báo sóng thần, quy hoạch xây dựng...
Với khả năng mạnh mẽ hơn hẳn GIS hoàn toàn đáp ứng điều đó và một trong công cụ giúp GIS phát triển mạnh mẽ là phầm mềm GIS.
Việc học phần mềm GIS rất quan trọng phục vụ điều đó là phần mềm mapinfo rất thông dụng.
Bạn download giáo trình lập bảo đồ bằng mapinfo tại đây
Share on :