Biến đổi khí hậu toàn cầu


Trong bối cảnh hiện nay Trái đất đang ngày một nóng lên hành động của chúng ta ra sao? tài liệu đưa ra các tác động của biến đổi khí hậu đến nguy cơ nghèo đói hoặc tái nghèo trên thế giới trong bối cảnh khí hậu hiện nay.
 Dowload tài liệu tại đây      Download
Share on :