DÂY LƯNG & VÍ DA CHẤT LƯỢNG CAO THƯƠNG HIỆU H2


Biến đổi khí hậu ở Việt Nam...

Biến đổi khí hậu ở Việt Nam trong khoảng 100 năm gần đây

ADAPTATION IN VIETNAM. Le Duc Ngoan. Hue University of Agriculture and Forestry. Hue City, Vietnam .... Centre for Climate Change Study in Central Vietnam ...

Bản quyền © Climate GIS, Chịu trách nhiệm xuất bản: Trần Văn Toàn, Mail: climategis@gmail.com, Hotline: +84 979 91 6482